BLOOM – DZIAŁ SERWISU

Przez wiele lat funkcjonowaliśmy pod marką BLOOM.

Obecnie nazwę BLOOM nosi nasz Dział Serwisu. Jest to dział wsparcia dla naszych stałych klientów, objętych Umową Serwisową. Podpisanie Umowy Serwisowej gwarantuje Państwu

  • stałą opiekę administracyjną nad zainstalowanymi serwerami i urządzeniami sieciowymi,
  • gwarantowany dostęp do kopii bezpieczeństwa, weryfikowanych przez administratorów,
  • priorytet interwencji w przypadku awarii lub innych zdarzeń nagłych.

Zapraszamy do stałej współpracy w ramach Umowy Serwisowej.