W proponowanych przez BLOOM rozwiązaniach wykorzystujemy:server-virtualization

  • oprogramowanie dostępne bez opłat licencyjnych, jak serwery Linux czy pochodne Solaris®,
  • oprogramowanie do wirtualizacji serwerów.

Połączenie tych dwóch elementów pozwala na ogromne oszczędności w stosunku do tradycyjnego modelu funkcjonowania serwerów jeszcze sprzed kilku lat. Na jednym serwerze fizycznym uruchamiamy wiele serwerów wirtualnych, realizujących funkcje: serwera plików, serwera poczty, serwera chmury prywatnej, kontrolera sieci… a wszystko z zachowaniem separacji tych usług. Oszczędności polegają na redukcji serwerów fizycznych oraz na braku opłat licencyjnych. Równocześnie infrastruktura pracuje niezawodnie, a firma unika kosztownych przestojów pracy.

Zapraszamy.